หน้าแรก

 บ้านเส รีสอร์ท เป็นรีสอร์ทที่อยู่บริเวณหน้าเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง ซึ่งภูมิประเทศเป็นภูเขาล้อมรอบ ติดกับแม่น้ำวัง บรรยากาศโดยรอบเน้นอยู่กับธรรมชาติเป็นหลัก สำหรับต้อนรับผู้มาเยือนด้วยเสียงน้ำตกกระทบสู่พื้นของเขื่อนกิ่วลมซึ่งอยู่ห่างไม่ถึง 500 เมตร บวกกับเสียงนกและบรรยากาศที่เย็นสบายของธรรมชาติรอบๆ ดูวิถีชีวิตของชาวบ้านรอบๆเขื่อนกิ่วลม รวมไปถึงวิถีชิวิตของชุมชนชาวเขาบริเวณหมู่บ้านซึ่งอยู่ห่างจากรีสอร์ทไม่ถึง 10 กิโลเมตร ซึงอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท

Visitors: 9,811